Sesiunea de lichidare 13.06.2016 – 19.06.2016

Postat în Anunțuri studenti

PENTRU SESIUNEA DE LICHIDARE (13.06.2016-19.06.2016)
Anii III BIOLOGIE, BIOCHIMIE, ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI, GEOLOGIE
Anul IV INGINERIE GEOLOGICĂ, BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE
Anii II SPECIALIZĂRILE DE MASTER

STUDENŢII DIN PRELUNGIRI

SUNT ELIGIBILI STUDENŢII CARE :

In conformitate cu REGULAMENTUL privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile ECTS, art 28 (…În cazul studenţilor din an terminal, care au examene restante din semestrele anterioare, ale căror număr de credite însumate nu depăşesc 20, Consiliile facultăţilor decid organizarea unei sesiuni de restanţe înaintea perioadei de înscriere la licenţă …)

STUDENŢII CARE DORESC SĂ SE PREZINTE LA EXAMENELE RESTANTE (NEPROMOVATE ÎN ANII ANTERIORI) ÎN ACEASTĂ SESIUNE SUNT RUGAŢI SĂ RESPECTE URMĂTORII PAŞI:

  • SĂ SE ÎNSCRIE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 06.06.2016-10.06.2016
  • SĂ ACHITE TAXA AFERENTĂ, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 06.06.2016-10.06.2016

Doar studenţii care au respectat condiţiile de înscriere vor putea fi trecuţi pe cataloagele disciplinelor respective.

NERESPECTAREA ACESTOR PAŞI atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.