Examene de finalizare de studii nivel master

EXAMENUL DE DISERTAŢIE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

 ARE LOC  ÎN DATA DE : 04 septembrie 2019

 

ÎNSCRIERILE VOR AVEA LOC ÎN PERIOADA :

perioada: 02.09.2019 – 03.09.2019,

unde se depun dosarele : LA DECANATUL FACULTĂŢII  (9:00-12:00)

Acte necesare pentru înscriere :

 • copie după certificatul de naştere (legalizată sau se aduce şi originalul pentru legalizare la decanat)
 • copie carte/buletin de identitate
 •  în cazul absolvenţilor de licenţă de la altă universitate:
  • se aduce copie după diploma de bacalaureat şi după foaia matricolă (legalizate sau se aduce şi originalul pentru legalizare la decanat)
  • copie după diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă(legalizate sau se aduc şi originalele pentru legalizare la decanat)
 • în cazul absolvenţilor de licenţă de la UBB:
  • copie după diploma de licenţă (legalizată sau se aduce şi originalul pentru legalizare la decanat)
 • 2 fotografii color, tip buletin (numai pentru promoții mai vechi de 2018)
 • copie după certificatul de competenţă lingvistică (dacă este cazul)
 • 2 formulare tip (se completează şi se preiau de la decanat)
 • o folie protectoare, format A4
 • 1 exemplar din lucrarea de disertaţie
 • CD-ul cu lucrarea de disertaţie
 • referatul cadrului didactic care coordonează lucrarea de disertaţie (în cazul în care nu a fost încă predat la decanat)
 • cererea pentru aprobarea temei de disertaţie (în cazul în care nu a fost încă predată la decanat)
 • fişa de lichidare (în cazul în care nu a fost încă predată la decanat)

Documente necesare examenelor de finalizare de studii

REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat