Examene de finalizare de studii nivel master

EXAMENUL DE DISERTAŢIE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

 ARE LOC  ÎN DATA DE : 05 septembrie 2018

 

ÎNSCRIERILE VOR AVEA LOC ÎN PERIOADA :

perioada: 03.09.2018 – 04.09.2018,

unde se depun dosarele : LA DECANATUL FACULTĂŢII

Acte necesare pentru înscriere :

 • copie după certificatul de naştere (legalizată sau se aduce şi originalul pentru legalizare la decanat)
 • copie carte/buletin de identitate
 • în cazul absolvenţilor de licenţă de la altă universitate:
  • se aduce copie după diploma de bacalaureat şi după foaia matricolă (legalizate sau se aduce şi originalul pentru legalizare la decanat)
  • copie după diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă (legalizate sau se aduc şi originalele pentru legalizare la decanat)
 • în cazul absolvenţilor de licenţă de la UBB:
  • copie după diploma de licenţă (legalizată sau se aduce şi originalul pentru legalizare la decanat)
 • 2 fotografii color, tip buletin
 • copie după certificatul de competenţă lingvistică (dacă este cazul)
 • 2 formulare tip (se completează şi se preiau de la decanat)
 • o folie protectoare, format A4
 • 1 exemplar din lucrarea de disertaţie
 • CD-ul cu lucrarea de disertaţie
 • referatul cadrului didactic care coordonează lucrarea de disertaţie (în cazul în care nu a fost încă predat la decanat)
 • cererea pentru aprobarea temei de disertaţie (în cazul în care nu a fost încă predată la decanat)
 • fişa de lichidare (în cazul în care nu a fost încă predată la decanat)

EXAMENUL DE DISERTAŢIE – SESIUNEA IULIE 2018

ARE LOC  ÎN DATA DE :

 • SPECIALIZAREA : Ecologie sistemică şi conservare – 02 iulie 2018
 • SPECIALIZAREA : Biotehnologie moleculară, biologie medicală – 02 iulie 2018
 • SPECIALIZAREA : Geologie aplicată – 02 iulie 2018
 • SPECIALIZAREA : Ecologie terestră și acvatică ; Biologie medicală ; Utilizarea și protecția resurselor biologice – 03 iulie 2018
 • SPECIALIZAREA : Ştiințele nutriției – 07 iulie 2018

 

ÎNSCRIERILE VOR AVEA LOC ÎN PERIOADA :

perioada: 18.06.2018 – 27.06.2018,

unde se depun dosarele : LA DECANATUL FACULTĂŢII

Acte necesare pentru înscriere :

 • copie după certificatul de naştere (legalizată sau se aduce şi originalul pentru legalizare la decanat)
 • copie carte/buletin de identitate
 • în cazul absolvenţilor de licenţă de la altă universitate:
  • se aduce copie după diploma de bacalaureat şi după foaia matricolă (legalizate sau se aduce şi originalul pentru legalizare la decanat)
  • copie după diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă (legalizate sau se aduc şi originalele pentru legalizare la decanat)
 • în cazul absolvenţilor de licenţă de la UBB:
  • copie după diploma de licenţă (legalizată sau se aduce şi originalul pentru legalizare la decanat)
 • 2 fotografii color, tip buletin
 • copie după certificatul de competenţă lingvistică (dacă este cazul)
 • 2 formulare tip (se completează şi se preiau de la decanat)
 • o folie protectoare, format A4
 • 1 exemplar din lucrarea de disertaţie
 • CD-ul cu lucrarea de disertaţie
 • referatul cadrului didactic care coordonează lucrarea de disertaţie (în cazul în care nu a fost încă predat la decanat)
 • cererea pentru aprobarea temei de disertaţie (în cazul în care nu a fost încă predată la decanat)
 • fişa de lichidare (în cazul în care nu a fost încă predată la decanat)

Documente necesare examenelor de finalizare de studii

REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat