Examene de finalizare de studii nivel master

EXAMENUL DE DISERTAŢIE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 ARE LOC  ÎN DATA DE :

  1. 3 SEPTEMBRIE 2020 – Specializarea Geologie aplicată
  2. 3 SEPTEMBRIE 2020 – Specializările: Biologie medicală linia română, Biotehnologie moleculară, Ecologie sistemică și conservare, Biologie medicală – linia maghiară, Ecologie terestră și acvatică
  3. 5 SEPTEMBRIE 2020 pentru specializările Științele nutriției (ID), Managementul calității în laboratoarele biomedicale (ID)

În baza Anexei 3 la Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel masterat aprobată prin Hotărârea Senatului 16.04.2020, datorită contextului actual, examenul se va desfășura în mediul ONLINE cu următoarele precizări.

Prezentarea și susținerea disertației se va desfășura online, în timp real, în fața comisiei de examen. Fiecare comisie de disertație alege platforma pe care dorește să lucreze și mai alege încă una de rezervă. Cu minim o săptămână înainte de examen, comisiile informează candidații ce platforme vor fi utilizate.

Susținerea în varianta online a lucrării de disertație se înregistrează integral, pentru fiecare absolvent în parte și se arhivează la nivel de facultate.

Susținerea lucrării de disertație se va desfășura online, fiecare candidat având alocate 15 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen. Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate.

În situația în care un candidat nu poate accesa, din diverse motive, platforma pe care se susțin examenele sau întâmpină probleme tehnice legate de conexiunea la Internet, comisia de evaluare poate decide asupra reprogramării studentului în condițiile respectării prevederilor legate de desfășurarea examenului (perioadă, comisie etc.).

Comisiile de disertație vor afișa pe pagina de internet a Facultății programarea studenților la fiecare dintre comisii, ziua și intervalul orar de examinare al studenților, respectiv modalitatea de reprogramare, cu 24 de ore înainte de prima zi de examinare.

ÎNSCRIERILE VOR AVEA LOC ONLINE, ÎN PERIOADA :

perioada: 31.08.2020 – 01.09.2020 (ora limita 14:00),

Vă rugăm ca înainte de a începe înscrierea să sunați/ trimiteți un email (adresa: biogeo.ubb@gmail.com) la decanat pentru verificarea situației dumneavoastră, să verificăm dacă aveți situația încheiată și ce acte sunt la decanat pentru a putea fi folosite la înscriere!

Pași de urmat:

  1. descărcați (ȘI LISTAȚI) formularele care trebuie completate (vezi lista de mai jos)
  2. completați CU SCRIS DE MÂNĂ, semnați și scanați (folosiți aplicații de scanare pentru rezoluții bune ale documentelor, pe baza acestora se realizează diploma de masterat)
  3. scanați documentele (vezi lista de mai jos)
  4. Completați formularul de mai jos (butonul CLICK AICI) unde și încărcați documentele (!!!atenție aveți nevoie de o adresa de @gmail)

Pentru a se înscrie la examenul de disertație, candidații vor încărca, toate documentele prevăzute în Regulamentul universității de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat, semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF, o dată cu completarea acestui formular CLICK AICI.

!!! ATENȚIE doar absolvenții până în anul 2018 au nevoie de fotografiile tip buletin de identitate, care se vor depune de către absolvenți în format fizic, în 2 exemplare, la Serviciul Acte Studii, în momentul ridicării diplomei.

Acte necesare pentru înscriere (în format PDF) :

Documente necesare examenelor de finalizare de studii

Formularele necesare vor fi încarcate pe această pagina (2 formulare tip, declarația, cererea de aprobare a temei și fișa de lichidare).

Platforme Examene Finalizare studii nivel Licență și Master IUNIE 2020

Informații pentru linia maghiară

REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat

Anexă la regulament UBB – perioadă Covid-19