Examene de finalizare de studii nivel licență

EXAMENUL DE LICENŢĂ – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 

ARE LOC  ÎN DATA DE : 02 SEPTEMBRIE 2020

În baza Anexei 3 la Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență aprobată prin Hotărârea Senatului 16.04.2020, datorită contextului actual, examenul se va desfășura în mediul ONLINE cu următoarele precizări.

Cele două probe ale examenului de licență/diplomă se vor desfășura online, în timp real, în fața comisiei de examen. Fiecare comisie de licență alege platforma pe care dorește să lucreze și mai alege încă una de rezervă. Cu minim o săptămână înainte de examen, comisiile informează candidații ce platforme vor fi utilizate.

Susținerea în varianta online a celor două probe ale examenului de licență/diplomă se înregistrează integral, pentru fiecare absolvent în parte și se arhivează la nivel de facultate.

Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate (din cadrul examenului de licență) se va face prin examen oral, susținut în limba în care s-a studiat, cu următoarele precizări:

 1. comisiile aferente specializărilor aparținând Departamentului de Biologie moleculară și Biotehnologie (linia română), Departamentului de Ecologie și Taxonomie (linia română) și Departamentului de Geologie (linia română), vor formula un număr de minim 3 și maxim 6 subiecte/întrebări din domeniul din care este lucrarea de licență a studentului. Comisia de examen va alege în mod aleatoriu un subiect pentru fiecare candidat, așa încât acesta să poată constata vizual caracterul aleatoriul al alegerii.
 2. comisiile aferente specializărilor Departamentului de Biologie și Ecologie a liniei maghiare vor formula un număr de 2-5 subiecte din fiecare disciplină/tematică, din care studentul va alege aleatoriu un subiect.
 3. comisia aferentă Departamentului de Geologie (linia maghiară) va elabora un număr de 3-4 subiecte din fiecare disciplină/tematică, din care studentul va alege aleatoriu un subiect conform disciplinei/domeniului din care este lucrarea de licență a studentului.
 4. Candidatului i se vor aloca 10 minute pentru prezentarea răspunsului elaborat și răspunsurile la întrebările comisiei.
 5. Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate.
 6. Susținerea lucrării de licență/diplomă se va desfășura online, fiecare candidat având alocate 10 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen.
 7. În situația în care un candidat nu poate accesa, din diverse motive, platforma pe care se susțin examenele sau întâmpină probleme tehnice legate de conexiunea la Internet, comisia de evaluare poate decide asupra reprogramării studentului în condițiile respectării prevederilor legate de desfășurarea examenului (perioadă, comisie etc.).
 8. Comisiile de licență, vor afișa pe pagina de internet a Facultății programarea studenților la fiecare dintre comisii, ziua și intervalul orar de examinare al studenților, respectiv modalitatea de reprogramare, cu 24 de ore înainte de prima zi de examinare.

ÎNSCRIERILE VOR AVEA LOC ONLINE, ÎN PERIOADA :

perioada: 31.08.2020 – 01.09.2020 (ora limita 14:00),

Vă rugăm ca înainte de a începe înscrierea să sunați/ trimiteți un email (adresa: biogeo.ubb@gmail.com) adresa  la decanat pentru verificarea situației dumneavoastră, să verificăm dacă aveți situația încheiată și ce acte sunt la decanat pentru a putea fi folosite la înscriere!

Pași de urmat:

 1. descărcați (ȘI LISTAȚI) formularele care trebuie completate (vezi lista de mai jos)
 2. completați CU SCRIS DE MÂNĂ, semnați și scanați (folosiți aplicații de scanare pentru rezoluții bune ale documentelor, pe baza acestora se realizează diploma de licență)
 3. scanați documentele (vezi lista de mai jos),
 4. Completați formularul de mai jos (butonul CLICK AICI) unde și încărcați documentele (!!!atenție aveți nevoie de o adresa de @gmail)
Pentru a se înscrie la examenul de licență/diplomă, candidații vor încărca , toate documentele prevăzute în Regulamentul universității de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat, semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF, o dată cu completarea acestui formular: CLICK AICI.

!!!!!!Fac excepție de la această regulă fotografiile tip buletin de identitate, care se vor depune de către absolvenți în format fizic, în 2 exemplare, la Serviciul Acte Studii, în momentul ridicării diplomei.

Acte necesare pentru înscriere (în format PDF) :

 • certificatul de naştere
 • carte/buletin de identitate
 • diploma de bacalaureat
 • foaia matricolă de la liceu
 • certificatul de competenţă lingvistică (se pot solicita de la Decanat, începând cu luna Iunie 2020)
 • 2 formulare tip: Formular 1       Formular 2       MODEL-Instrucțiuni completare-nu pe acesta se completează!
 • lucrarea de licenţă format PDF
 • declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării      (semnată)
 • referatul/ acceptul cadrului didactic care coordonează lucrarea de licenţă
 • cererea pentru aprobarea temei de licenţă
 • fişa de lichidare  – se completează în totalitate de către secretariat pentru cei care doresc să susțină examenul de finalizare studii și sunt absolvenți din anul curent. Pentru absolvenții anilor anteriori trebuie descărcat formularul de fisă de lichidare       și luat legătura cu Biblioteca, Serviciul social si contabilitate UBB.
 • dovada achitării taxei de înscriere (Conform regulamentului, pentru absolvenții care au depășit 3 ani universitari de la absolvire)

Documente necesare examenelor de finalizare de studii

Formularele necesare vor fi încarcate pe această pagina (2 formulare tip, declarația, cererea de aprobare a temei și fișa de lichidare).

Platforme Examene Finalizare studii nivel Licență și Master IUNIE 2020

TEMATICĂ Licență Biologie, Biochimie, Biotehnologii industriale și Biologie ambientală

TEMATICĂ Licență Geologie și Inginerie geologică

TEMATICĂ Licență Geologie – limba maghiară

TEMATICĂ Licență Biologie, Ecologie și Protecția mediului – linia maghiară

REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat

Anexă la regulament UBB – perioadă Covid-19