Examene de finalizare de studii nivel licență

EXAMENUL DE LICENŢĂ – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016 

ARE LOC  ÎN DATA DE : 2 SEPTEMBRIE 2016

 

ÎNSCRIERILE VOR AVEA LOC ÎN PERIOADA :

perioada: 29.08.2016 – 31.08.2016,

unde se depun dosarele:   LA DECANATUL FACULTĂŢII (900-1200)

Acte necesare pentru înscriere :

 • copie după certificatul de naştere (legalizată sau se aduce şi originalul pentru legalizare la decanat)
 • copie carte/buletin de identitate
 • copie după diploma de bacalaureat (legalizată sau se aduce şi originalul pentru legalizare la decanat)
 • copie după foaia matricolă (legalizată sau se aduce şi originalul pentru legalizare la decanat)
 • 2 fotografii color, tip buletin
 • copie după certificatul de competenţă lingvistică (se aduce şi originalul pentru legalizare la decanat)
 • 2 formulare tip (se completează şi se preiau de la decanat)
 • o folie protectoare, format A4
 • 1 exemplar din lucrarea de licenţă
 • CD-ul cu lucrarea de licenţă
 • referatul cadrului didactic care coordonează lucrarea de licenţă (în cazul în care nu a fost încă predat la decanat)
 • cererea pentru aprobarea temei de licenţă (în cazul în care nu a fost încă predată la decanat)
 • fişa de lichidare

 

EXAMENUL DE LICENŢĂ  SESIUNEA IUNIE 2016

Examenul de licenta ARE LOC ÎN DATA DE : 27 iunie 2016

Înscrieri

perioada : 08.06.2016 – 22.06.2016

unde se depun dosarele: LA DECANATUL FACULTĂŢII

Acte necesare pentru înscriere :

 • copie după certificatul de naştere (legalizată sau se aduce şi originalul pentru legalizare la decanat)
 • copie carte/buletin de identitate
 • copie după diploma de bacalaureat (legalizată sau se aduce şi originalul pentru legalizare la decanat)
 • copie după foaia matricolă (legalizată sau se aduce şi originalul pentru legalizare la decanat)
 • 2 fotografii color, tip buletin
 • copie după certificatul de competenţă lingvistică (se aduce şi originalul pentru legalizare la decanat)
 • 2 formulare tip (se completează şi se preiau de la decanat)
 • o folie protectoare, format A4
 • 1 exemplar din lucrarea de licenţă
 • CD-ul cu lucrarea de licenţă
 • referatul cadrului didactic care coordonează lucrarea de licenţă (în cazul în care nu a fost încă predat la decanat)
 • cererea pentru aprobarea temei de licenţă (în cazul în care nu a fost încă predată la decanat)
 • fişa de lichidare

Documente necesare examenelor de finalizare de studii

REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat