Examene – Sesiune ordinară și de restanțe

În baza Anexei 6 la Regulamentul privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) aprobată prin Hotărârea Senatului 16.04.2020, Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Biologie și Geologie va fi completat cu următoarele prevederi, valabile până la reluarea activităților didactice față în față:

  1. Sesiunile de examene și de restanțe se vor desfășura după calendarul propus inițial de facultate și aprobat de Rectorat prin structura anului universitar 2019/2020.

pentru anii intermediari: 8.06.2020 – 28.06.2020

pentru anii terminali: 25.05.2020 – 07.06.2020 și 8.06.2020 – 14.06.2020 (sesiune de restanțe)

*** ani terminali, LICHIDĂRI: 15.06.2020 – 21.06.2020

  1. Examenele se vor desfășura online, prin intermediul unei platforme alese de cadrul didactic titular de disciplină și puse la dispoziție de Universitate. Pentru fiecare disciplină, vor fi prevăzute două date de examen, fiecare student putându-se prezenta doar la una dintre cele două date.
  2. În situația în care un candidat nu poate accesa, din diverse motive, platforma pe care se susțin examenele sau întâmpină probleme tehnice legate de conexiunea la Internet, examinatorii vor stabili reprogramarea studentului în aceeași zi, dacă este posibil, sau la o altă dată, comunicată studenților până la finalul zilei de examen.
  3. Examenele aferente tuturor specializărilor de licență și master se vor desfășura, la alegerea titularului de disciplină, sub forma unui examen scris, oral sau orice altă formă de examinare a cunoștintelor comunicată din timp studenților (ex: notarea unor ppt, proiecte etc).
  4. Titularii de discipline vor comunica studenților și secretariatului facultății platforma utilizată pentru examinare, forma de examen aleasă (unde este cazul), modificarea structurii notei stabilite prin fișa disciplinei și eventualele cerințe suplimentare până la data de 20 mai 2020
  5. Planificarea examenelor se va face prin consultarea cadrului didactic titular prin email.
  6. În cazul examenelor orale online, examinarea se realizează de cadrul didactic titular, împreună cu titularul de la lucrări practice/seminar sau un alt cadru didactic (în situația în care titularul de curs și cel de lucrări practice este aceeași persoană).
  7. Sesiunea de lichidări pentru anii terminali se va desfășura în perioada 15-21.06.2020, cu menținerea condițiilor din Regulamentul ECTS.
  8. Toate prevederile din această Anexă se aplică în cazul sesiunii ordinare de examene pentru toți anii de studiu (licență și master), iar pentru studenții anilor terminali se aplică și pentru sesiunea de restanțe și sesiunea de lichidări.
  9. Atunci când situația la nivel național se va îmbunătăți și va permite reluarea activităților didactice față în față, prevederile prezentei hotărâri își vor înceta valabilitatea, aplicându-se integral Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Biologie și Geologie.

Regulament credite transferabile ECTS UBB 2019-2020

Anexă Regulament credite ECTS – perioadă Covid-19

Programări sesiuni AICI

ANUNŢ IMPORTANT ! Pt. studenții restanțieri – informații pentru înscrierea la examenele restante