Tutori

Îndrumătorii de an 2019-2020

INDRUMATORI ANI Biologie-Geologie 2019-2020

Îndrumătorii de an 2016-2017

BIOLOGIE                         
  linia română linia maghiară
Anul I şef lucr.dr.Iulia LUPAN conf.dr. MARKÓ BÁlint
Anul II şef lucr.dr.Rahela Carpa şef lucr.dr. FENESI Annamaria
Anul III şef lucr.dr. Beatrice KELEMEN conf.dr. RUPRECHT Eszter
ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI      

linia română

linia maghiară

linia germană

Anul I

conf.dr. MARKÓ BÁlint

Anul II şef lucr.dr. Mirela Cimpean şef lucr.dr. FENESI Anamaria

Anul III şef.lucr.dr. Lucian  Alexandru TEODOR conf.dr. RUPRECHT Eszter prof.dr.Laszlo RAKOSY
BIOCHIMIE
  linia română
Anul I şef lucr.dr. Viorica Alina Sesărman
Anul II şef lucr.dr. Dorina PODAR
Anul III şef lucr.dr. Lucian Barbu
BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE 
  linia română
Anul I şef lucr.dr. Florin CRIŞAN
Anul II şef lucr.dr.Anca FARKAS
Anul III conf.dr. Vasile MUNTEAN
Anul IV şef lucr.dr. Camelia LANG
GEOLOGIE 
linia română    linia maghiară
Anul I

şef.lucr.dr. SILYE Lorand
Anul II conf.dr. Ioan TANŢĂU şef lucr.dr. MOSONYI Emilia
Anul III şef lucr.dr. Mirela POPA şef.lucr.dr. SILYE Lorand
INGINERIE GEOLOGICĂ           
  linia română
Anul I conf.dr.Călin TĂMAŞ
Anul II conf.dr. Ioan TANŢĂU
Anul III şef lucr.dr. Mirela POPA
Anul IV şef.lucr.dr. Constantin BALICA