Vizsgaidőszak és pótvizsgaidőszak

Kategória: Diákhírek
  • Figyelembe véve a SARS-CoV-2 koronavírussal való fertőzés elterjedésének megelőzésére vonatkozó országos szintű utólagos intézkedéseket, valamint a Babeș–Bolyai Tudományegyetemnek a frontális oktatási tevékenységek felfüggesztésére, és az online oktatásra való áttérésre vonatkozó határozatait, a 2019. december 10-én kiadott 24.048-as Szenátusi Határozattal jóváhagyott A Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak (alapképzés és magiszteri képzés) szakmai tevékenységére vonatkozó Szabályzata, az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján, (a továbbiakban ECTS Kreditszabályzat), a következő rendelkezésekkel egészül ki, amelyek érvényben maradnak a frontális oktatási tevékenységek újrakezdéséig:
  • A vizsga-időszakokra és a pótvizsga-időszakokra a karok által eredetileg javasolt időpontokban kerül sor, a 2019–2020-as egyetemi tanévnek a Rektori Hivatal által is jóváhagyott szerkezete alapján.

Végzős évfolyamok: 2020.05.25. – 2020.06.07. és  2020.06.08. – 2020.06.14.06. (pótvizsga)
Aranyszesszió (végzősöknek): 2020.06.15. –2020.06.21.

Nem végzős évfolyamok: 2020.06.08. – 2020.06.28.

-A vizsgáztatás online történik, a tantárgyfelelős tanár által választott felületen, amelyet a kar vagy az egyetem által erre a célra javasolt és rendelkezésre bocsátott több felület közül választhat ki.
-Minden tantárgy esetében, két vizsgaidőpontot kell leszögezni. Minden diák választhat a két időpont közül.
-Amennyiben a diáknak, különböző okokból, nem sikerül csatlakoznia az online felülethez, a vizsgáztató tanár újraütemezi, ugyanarra a napra, egy későbbi órára, vagy ha ez nem lehetséges, akkor egy későbbi időpontra, amelyet még a vizsga napján leszögez.
-A vizsga módját a vizsgáztató tanár dönti el, mely lehet írásbeli teszt, szóbeli vizsga, vagy bármilyen  más felmérési forma (pl. ppt, projekt)
-A tantárgyfelelős tanár közli a diákokkal és a dekanátussal a vizsgáztatáshoz használt felületet, a vizsga módját, a tantárgyi adatlaphoz viszonyított esetleges módosításokat és kiegészítéseket 2020 május 20.-áig
-A vizsgák ütemezése a tárgyfelelős tanárral egyeztetve emailban történik.
-Online szóbeli vizsgák esetében, a vizsgáztatást a tantárgyfelelős tanár végzi, a gyakorlat vezetővel vagy egy másik tanárral együtt
(amennyiben a tantárgyfelelős  és a gyakorlatvezető személye megegyezik).

-Amikor az országos szintű helyzet módosulni fog, és a frontális oktatási tevékenységek újrakezdését engedélyezni fogják, jelen melléklet előírásai érvényüket veszítik, és teljességében alkalmazandó lesz a 2019. december 10-én kiadott 24.048-as Szenátusi Határozattal jóváhagyott A Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak ) szakmai tevékenységére vonatkozó Szabályzata, az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján.

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/Regulament_activitate_profesionala_2019_Senat_9.12.2019_Ro.pdf

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/Anexa_Regulament_ECTS_16.04.2020_Ro.pdf

FONTOS INFORMÁCIÓK! Vizsgák fizetése:
http://bioge.ubbcluj.ro/examene-restante-semestrul-2-an-univ-2019-2020/