Tabere de performanță

Postat în Anunțuri studenti, Anunțuri tabere

Universitatea Babeş-Bolyai acordă 45 de locuri în tabără studenţilor cu performanţe deosebite în activitatea şcolară în complexele de cazare ale universităţii în perioada vacannţei de vară (25 iulie – 30 iulie 2016).

Au dreptul să participe studenţii din anii II şi III nivel licenţă, precum şi studentii din anii 1 şi 2 nivel master, studenţii integralişti care au obţinut în ultimele două semestre anterioare desfăşurării concursului minim media 8 pe fiecare semestru şi care au o conduita ireproşabilă.

INSTRUCTIUNI privind desfasurarea concursului “TABERE UBB PENTRU PERFORMANTA”

CALENDAR

  • înscriere : 10 mai – 1 iunie 2016
  • trimitere dosare către comisie:  2 iunie 2016
  • afişare rezultate : 7 iunie 2016, ora 11.00 (online şi la aviziere)
  • depunere contestaţii : 8 iunie 2016, între orele 9.00 – 12.00
  • afişare rezultate finale : 13 iunie 2016, ora 12.00 (online şi la aviziere)
  • perioada de desfăşurare a taberei : 25 iulie – 30 iulie 2016  (Baza de practică şi agrement a UBB de la Baru, jud. Hunedoara)

DOCUMENTE

  1. Formular de înscriere la taberele de performanta UBB
  2. Curriculum Vitae model Europass (poate fi completat şi descarcat online la http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae)
  3. Copii simple după fiecare diplomă, adeverinţă sau orice act care dovedeşte participarea la manifestaţii ştiinţifice, artistice, culturale şi sportive organizate în cadrul universităţii sau în cadrul altor universităţi sau instituţii de cultură de prestigiu din tară şi străinătate.

documentele, scanate şi arhivate , se trimit prin e-mail la ioan.bolovan@ubbcluj.ro după care vor fi înaintate Comisiei de evaluare la data de 2 iunie 2016 la ora 12:00.