Tabere UBB pentru Performanță 2017

Postat în Anunțuri studenti, Anunțuri tabere

Concursul ”Tabere UBB pentru Performanță” se organizează în perioada 24-29 iunie 2017 prin intermediul căruia studenții cu rezultate deosebite beneficiază gratuit de locuri în Baza de practică și agrement de la Baru (jud. Hunedoara).

La concurs au dreptul să participe studenții din anul II și III nivel licență, anul 1 și 2 nivel master, integraliști care au obținut în ultimele două semestre anterioare desfășurării concursului minim media 8 pe fiecare semestru și care au o conduita ireproșabilă. Aceștia trebuie să facă dovada unei activități intense în cadrul manifestărilor științifice, artistice, culturale și sportive.

CALENDAR

  1. înscriere: 2 mai – 5 mai 2017
  2. trimitere dosare către comisie: 5 – 16 iunie 2017
  3.  afișare rezultate: 26 iunie 2017, ora 14:00
  4. depunere contestații: 26 – 28 iunie 2017, între 9:00 – 12:00
  5. afișare rezultate finale: 30 iunie 2017, ora 14:00
  6. perioada de desfășurare a taberei: 24 – 29 iulie 2017

DOSAR

  1. Formular de inscriere – tabere-performanta-2017
  2. CV model Europass (poate fi completat si descarcat de la http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae)
  3. copii simple după fiecare diplomă. adeverintă sau orice act care dovedește participarea la manifestări științifice, artistice, culturale și sportive organizate în cadul universității sau în cadrul altor universități  sau instituții de cultură de prestigiu din țară și străinătate

Documentele scanate și arhivate se trimit pe e-mail la teofana.nicoara@ubbcluj.ro în perioada 2 mai – 5 mai 207 ora 12.00.

INSTRUCȚIUNI

Pentru informații privind criteriile de selecție și condițiile de participare consultați : Instructiuni-tabere-performanta-2017