Termenele de plată a taxei de şcolarizare pentru anul univ. 2015-2016

Postat în Anunțuri studenti, Anunțuri taxe

Termenele de plată a taxei de şcolarizare pentru anul univ. 2015-2016 şi precizări cu privire la depunerea cererilor de reducere a taxei de şcolarizare

În anul universitar 2015-2016 taxele de şcolarizare se vor achita în patru tranşe egale cu următoarele scadenţe:

Tranşa I: 15 octombrie 2015;
Tranşa II: 7 decembrie 2015;
Tranşa III: 15 martie 2016;
Tranşa IV: 16 mai 2016.

Pentru depăşirea scadenţelor se vor percepe penalităţi de 0,04% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere.

Reduceri de taxe

termen de depunere a cererilor: 5-15 decembrie 2015

Cererile de acordare a reducerii de taxă se depun la secretariatul facultății între 5-15 decembrie 2015.  Reducerea de taxă, în funcție de cuantumul său, se acordă în toate situațiile ca diminuare a ultimei si/sau penultimei rate, după caz.

Pentru plata integrală a taxei de şcolarizare până la momentul confirmării locului, studenților anului I li se acordă o reducere de 10%. Această reducere se aplică şi pentru ceilalți ani de studii cu condiția plății integrale a taxei până la data de 15 octombrie 2015 pentru specializările cu frecvență.

Se pot acorda reduceri studenților UBB pentru cel de-al doilea program de studiu urmat în paralel, reduceri conform deciziei Consiliului facultății. Reducerea taxei de şcolarizare se poate acorda unui student în cadrul unui singur program de studii.

Documentele doveditoare ale calității de student la un alt program de studii în cadrul UBB, sunt depuse în vederea stabilirii reducerilor de taxă, în perioada 5-15 decembrie, odată cu cererea de reducere. Acestea vor conține obligatoriu declarația studentului, pe propria răspundere, că nu este şi nu a mai fost beneficiarul unei alte reduceri similare, concomitent, în cadrul unui alt program de studii în cadrul UBB.

Documentul doveditor al calității de student la un alt program de studii trebuie să fie emis în perioada 5-15 decembrie şi să conțină mențiunea inexistenței unor debite restante în raport cu UBB