ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR!

 

Stimați candidați,

Concursul „Emil Racoviță” se desfăşoară în data de 08 aprilie 2023sâmbătă, de la ora 1200 la ora 1400 ,on-site (cu prezență fizică), la Facultatea de Biologie și Geologie (Str. Clinicilor nr 5-7) mai multe detalii vor fi comunicate ulterior.
Înscrieri

Înscrierile se pot face prin completarea online a FORMULARULUI (click aici) în perioada 20.01.2023 – 31.03.2023, ora 12.00

Pași înscriere:

 1. Achitați taxa de 50 de lei folosind datele de mai jos, la orice Oficiu Poștal sau prin ordin de plată semnat de bancă (aveții grijă ca pe chitanță să apară numele persoanei care participă la concurs)
 2. Pregătiți documentele de care aveții nevoie : chitanță, dovada că ești elev în clasa a XII-a (carnetul de elev unde să fie vizibilă viza pe anul școlar curent și numele SAU o adeverință de la liceu) SAU diploma de Bacalaureat* (în cazul în care ați absolvit deja liceul) împreuna cu declarația menționată mai jos – Scanați/ fotografiați documentele
 3. Completați formularul online și încărcați documentele de mai sus INTR-UN singur fișier PDF
 4. Urmăriți site-ul facultății și pagina de facebook a concursului pentru mai multe detalii

*Absolvenții de Bacalaureat din ani anteriori sunt rugați să trimită împreună cu documentele pe email și următorul model de DECLARAȚIE completat

Taxe de înscriere

Taxa este în valoare de 50 de lei (taxă de procesare), nereturnabilă

COD FISCAL 4305849

COD IBAN  RO35TREZ21620F330500XXXX

cont deschis la Banca Naţională, Trezoreria Cluj
cu menţiunea : “pentru Facultatea de Biologie şi Geologie”
reprezentând TAXĂ DE PROCESARE

ATENŢIE !
Vă rugăm să verificaţi la plata taxei :

chitanţa să fie pe numele candidatului ;

ca pe formularul de plată să apară explicit menţiunea ” Pentru Facultatea de Biologie și Geologie”.

Tematica de concurs

Modele de teste

Model 1 cls. 9-10 (CLICK AICI)

Model 1 cls. 11-12 (CLICK AICI)

Concurenţii pot opta, la fel ca şi la susţinerea examenului de bacalaureat, pentru unul dintre pachetele de discipline: clasele IX+X sau clasele XI+XII.

NU UITAȚI să menționați alegerea pachetului dorit în fomularul de înscriere!

Pachetul ”Clasele IX + X”
 1. Diviziunea celulară: mitoza şi meioza.
 2. Reproducerea sexuată: particularităţi ale sistemului reproducător şi reproducerii la om.
 3. Nutriţia la plante: fotosinteza – definiţie, ecuaţie chimică, importanţă, rolul pigmenţilor asimilatori.
 4. Respiraţia în lumea vie: aerobă, anaerobă; fermentaţia; particularităţi ale sistemului respirator şi ale respiraţiei la mamifere (mecanismul ventilaţiei pulmonare).
 5. Legile mendeliene şi teoria cromozomală a eredităţii. Noţiuni generale de ereditate şi variabilitate. Mecanismele transmiterii caracterelor ereditare. Influenţa mediului asupra eredităţii (mutaţii, clasificare, factori mutageni). Genetică umană: boli ereditare – clasificare şi exemple.
 6. Celula – structura şi rolul componentelor celulei eucariote.
 7. Locomoţia la mamifere (scheletul şi musculatura membrelor).
 8. Sistemul circulator la mamifere – anatomie şi fiziologie.

SAU

Pachetul ”Clasele XI + XII”
 1. Sistemul nervos: neuronul – structură şi proprietăţi; componentele sinapsei şi transmiterea sinaptică; celulele gliale – roluri.
 2.  Sistemul nervos somatic: funcţia reflexă – actul reflexfuncţia de conducere – căile de conducere si rolurile acestora; trunchiul cerebral (configuraţie externă, structură şi funcţii); nervii cranieni.
 3. Analizatorii: segmentele unui analizator şi rolul lor, analizatorii vizual şi auditiv (structură şi fiziologie).
 4. Sistemul endocrin: tiroida, pancreasul endocrin (localizare, structură, hormonii secretaţi şi acţiunile lor). Boli provocate de hipo- şi hipersecreţia tiroidei şi pancreasului endocrin.
 5. Acizii nucleici: structură şi funcţii (fără formule chimice). Codul genetic. Funcţia autocatalitică şi heterocatalitică.
 6. Sinteza proteinelor
Bibliografie

Manualele de Biologie, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Notă: La concurs pot participa elevii de clasa XII-a sau absolvenţii care au studiat disciplinele de biologie în toţi anii de liceu, precum şi cei care le-au studiat numai în clasele a IX-a şi a X-a sau cei care nu au studiat disciplina biologie în liceu (se pot pregăti pe cont propriu).

DECAN, Conf.dr.Manuela BANCIU

Rezultatele concursului

Rezultatele concursului se cuantifică la punctajul maxim de 100 de puncte.
Numărul minim de puncte obținute necesare pentru a accesa locurile alocate pentru concurs este de 60 de puncte.

Numărul de locuri alocate pentru fiecare specialitate va fi stabilit ulterior de către Decanatul Facultății de Biologie și Geologie pe baza numărului de locuri bugetate alocate de către minister pentru Universitatea ”Babeș-Bolyai”. Deoarece în momentul desfășurării concursului nu se va cunoaște încă numărul de locuri bugetate alocate de minister pentru anul universitar 2023-2024, criteriile după care se va stabili numărul de locuri disponibile pentru a fi ocupate prin concursul ”Emil Racoviță” vor fi:

Numărul de locuri bugetate alocate facultății noastre în anul universitar precedent (2022-2023)

Numărul candidaților care au întrunit peste 60 de puncte (locurile se vor aloca în ordinea descrescătoare a punctajului obținut și a locurilor disponibile, de aceea este posibil ca nu toti candidaţii care au obţinut minim 60 de puncte să fie declarati admiși).

La stabilirea numărului de locuri alocate, pentru fiecare specializare, concursului ”Emil Racoviță”, se va ține cont și de faptul că, din totalul de locuri, o parte vor fi destinate admiterii din luna iulie, așadar nu toate locurile alocate facultăţii pot fi ocupate prin concursul ”Emil Racoviţă”.

Ierarhizarea candidaților, în limitele menționate mai sus, se face în ordinea decrescătoare a punctajului obţinut și a ordinii în ordinea opţiunilor candidatului pentru specializările:

  Biologie, linia română

  Biochimie, linia română

  Biologie ambientală, linia română

  Biotehnologii industriale, linia română

  Ecologie şi protecţia mediului, linia germană

Candidaţii care au întrunit minim 60 de puncte vor fi ierarhizaţi în funcţie de specializarea aleasă ca primă opţiune. Dacă nu se încadrează în limita locurilor disponibile pentru aceasta prima opțiune, dar rămân locuri neocupate la cea de a doua opţiune, pot fi declaraţi admiși pentru aceasta.

Concurenții care au întrunit 60 de puncte, dar nu au fost declarați admiși, sunt invitați să participe la admiterea din luna iulie, în condițiile stabilite pentru aceasta (nu se va ține cont de performanța de la concursul ”Emil Racoviță).

Rezultatele concursului vor fi afişate pe site-ul facultăţii și la afişierul facultăţii, după cel mult 14 zile de la desfăşurarea concursului.

Condițiile de ocupare a locului de student

Condiţiile ocupării locurilor de student  sunt următoarele:

Obţinerea diplomei de bacalaureat în sesiunea iunie 2023 (sau într-un an anterior);

Confirmarea de către concurent a ocupării locului, în perioada stabilită de universitate pentru înscrierile din sesiunea iulie 2023 (vă rugăm să urmăriţi pe site-ul facultăţii afișarea calendarului admiterii), prin depunerea la Decanatul Facultăţii de Biologie şi Geologie a dosarului de înscriere.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

Diploma de bacalaureat sau adeverinţa care o înlocuieşte, în original;

Foaie matricolă, în original sau în copie (în acest caz se aduce originalul pentru a fi legalizată copia la facultate);

Certificat de naştere, în copie şi original (pentru a fi legalizată copia la facultate);

Copie după actul de identitate;

3 fotografii ¾ (tip buletin);

Adeverinţă medicală tip;

Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează a doua facultate sau specializare);

Fişă de înscriere (se obține de la Decanatul facultăţii);

Taxă de înscriere la facultate (se achită numai de către concurenţii declaraţi reuşiţi, în momentul confirmării locului).

Calcularea mediei generale de admitere, pentru concurenții care au fost declarați admiși la concurs și confirmă (în luna iulie) ocuparea locului, se va face după cum urmează:

Media generală de admitere= 9,00+  (punctajul obtinut la concursul ”Emil Racoviță”)/100