Direcții de cercetare din cadrul Departamentului de Taxonomie și Ecologie:

 • Ecologia comunităților vegetale
 • Ecologia peisajului
 • Biologia și conservarea speciilor de lepidoptere
 • Taxonomie clasică și moleculară
 • Biologia și ecologia reproducerii la specii de păsări de interes conservativ
 • Distributia speciilor de păsări, amfibieni și mamifere în arii protejate
 • Biologia, zoogeografia şi ecologia micromamiferelor și chiropterelor
 • Studiul și conservarea biodiversităţii herpetofaunistice din România
 • Ecologie acvatică; evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice
 • Biogeografie
 • Filogeografie
 • Biostatistică
 • Modelare pe calculator
 • etc.