Lista lucrărilor ştiinţifice în domeniul disciplinelor din postul didactic